Cookies op Kunstencentrum Atrium

We gebruiken functionele cookies, zodat onze website naar behoren functioneert, en analytische cookies, zodat we onze website kunnen optimaliseren op basis van je gebruik. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Je kan hier meer over lezen in ons Privacy Statement. Hieronder kan je kiezen welke andere cookies je wil accepteren.

Ik wil gepersonaliseerde advertenties.

Wil je ook advertentiecookies accepteren zodat we je advertenties kunnen laten zien met de cursussen en evenementen die voor jou interessant kunnen zijn? (Dit heeft geen invloed op het aantal advertenties dat je te zien krijgt.)

Discipline

Leeftijd

Locaties

Wat?

Uniek in Friesland

MUZT is de enige musicalopleiding in Friesland. Leerlingen komen uit de wijde omtrek naar Sneek om zich te ontwikkelingen in het musicalvak. In september 2007 is MUZT gestart en inmiddels hebben meerdere leerlingen hun weg naar musicalvervolgopleidingen en professionele podia gevonden. Jaarlijks brengt MUZT een musical in Theater Sneek. Bovendien zijn we te vinden op allerlei podia in Friesland.

Zang, dans en spel

MUZT is de afkorting van ‘muziektheater’. Maar als je het uitspreekt, zeg je ‘must’; iets dat jij moet doen omdat je het niet wilt missen! In de wereld van musical en muziektheater gebruik je meerdere (podium)disciplines: spel (acteren), muziek (vaak zang) en dans/beweging. De disciplines worden in presentaties en producties met elkaar gecombineerd. Je moet dus op alle vakgebieden getraind zijn. Een musicalspeler traint zijn totale instrument (stem en fysiek) en leert zich vanuit alle disciplines uit te drukken. Je werkt bij MUZT aan een combinatie van disciplines die gelijkwaardig zijn: dans, zang en spel. Elke discipline heeft dezelfde waarde en moet dezelfde uitvoeringskwaliteit hebben. Ontdekken, ontwikkelen en zoeken naar de eigen krachten; dat is waar je mee bezig gaat binnen MUZT. Je wordt begeleid bij de individuele ontwikkeling van je instrument (stem en fysiek). Je leert jouw creativiteit te gebruiken, jezelf te presenteren in een voorstelling en in groepsverbanden te werken.

Missie en visie

MUZT biedt leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met en zich gedurende vier jaar te ontwikkelen in de kunstdisciplines theater, muziek en beweging/dans. Het accent ligt vooral op de integratie van de disciplines theater, muziek en beweging/dans: musical. In de vier leerjaren wordt gestreefd om tot een optimale integratie en/of combinatie van de kunstdisciplines te komen: tot musicaltheater’. Om op niveau te kunnen werken, worden leerlingen geselecteerd in een auditie. Dit garandeert geen gelijkwaardig startniveau, maar wel ontwikkelmogelijkheden.

Tijdens het werken bij MUZT worden ook sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheden ontwikkeld. Aandacht voor de groepsprocessen en de individuele ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met de vakdisciplines en productievaardigheden. Het grootste deel van de opleiding is actief: de leerling ondergaat (door middel van spel, zang en dans) de kunstvorm musical. Wekelijks worden er lessen gegeven in alle drie de disciplines. Bij het receptieve gedeelte kijkt de leerling en leert hij of zij te reflecteren op de kunstvorm door middel van (eenvoudige) analyse en interpretatie. Dankzij de samenwerking met Theater Sneek kunnen de leerlingen meerdere theatervoorstellingen per jaar bezoeken.

De leerjaren

Jaar 1: het fundament

In het eerste jaar zijn de lessen vooral gericht op de technische en ambachtelijke basisvaardigheden, behorend bij de verschillende disciplines. In het eerste jaar werken we dus vooral aan de verschillende vakken afzonderlijk. Durf, focus en samenwerking zijn kernwoorden. Er wordt een groep gevormd. De MUZTer maakt door het werken aan een presentatie ook kennis met het combineren van drie disciplines en doet zijn/haar eerste podiumervaring op. Bij zang krijg je les in zangtechnieken, maar ook vooral in koorzang. Je leert meerstemmig zingen, werkt aan houding, ademhaling, articulatie en concentratie. Je houding is namelijk ook erg belangrijk bij spel. Je leert samen te spelen en je te concentreren op wat er op het podium gebeurt. Je vergroot jouw lef en leert je in te leven in verschillende situaties en personages. We werken aan focus, samenwerking en bewustwording. Bij dans werk je aan je houding en aan het onthouden van verschillende choreografieën. Uitstraling en techniek zijn de basis.

Jaar 2: de verdieping

In het tweede jaar worden de technische en ambachtelijke basisvaardigheden, behorend bij de verschillende disciplines, verder uitgediept. De MUZTer past zijn/haar techniek en durf toe binnen een solo. Je maakt door het werken aan een (langere) presentatie wederom ook kennis met het combineren van drie disciplines en doet opnieuw podiumervaring op. Binnen de musical is er een grotere verantwoordelijkheid voor het geheel door inzet bij decor, rekwisieten en kostuum changementen. Je moet steeds meer zelfstandig werken en je thuis met regelmaat voorbereiden. Zangoefeningen hebben vooral nut als je dagelijks oefent. In de tweede helft van het jaar richten we ons voornamelijk op het voorbereiden van de musical en andere presentaties waarin we alles combineren en iedereen zijn kwaliteiten leert uitbouwen.

Jaar 3: de combinatie

In het eerste halfjaar werken we aan duetten en dialogen en wordt een groot beroep gedaan op samenspel. De opgedane ervaring wordt ingezet in een groter aandeel binnen het ensemble van de productie. Naast dat er een appel wordt gedaan op de technische vermogens van de deelnemer, wordt ook een eigen creatieve en reflectieve bijdrage verwacht aan de totstandkoming van de productie. De deelnemer wordt uitgedaagd zijn eigen materiaal te ontwikkelen en in te zetten. In het derde jaar wordt zang en dans steeds meer gecombineerd. Het derde jaar vormt het dans- en zangensemble van de musical. Derdejaars kunnen soms geplaatst worden in een dragende rol van de musical. De derde- en vierdejaars volgen gezamenlijke lessen en repetities. Het derde jaar is dus een productiejaar, waarin je ook veel leert over wat er allemaal bij een voorstelling komt kijken: zoals techniek, licht en geluid, kostuums, decor en grime. Binnen het werken aan de musical heb je natuurlijk nog steeds zang, dans en acteertraining. Na het derde jaar kan je doorstromen naar het vierde jaar.

Jaar 4: productie solisten en klein ensemble

De opgedane ervaring in de lessen en producties van de eerste drie jaren wordt ingezet binnen de gebleken mogelijkheden van iedere speler. In het eerste halfjaar wordt er verkennend gewerkt in het combineren van spel/zang en dans. Dit kan bijvoorbeeld met het werken aan een kleinkunstnummer, een speeltekst of een a capellalied. De technische vermogens worden toegepast in een voor hem/haar uitdagende rol. Daarbij kan het zowel gaan om een acteerrol als een sterke dansrol. Er wordt een beroep gedaan op een eigen creatieve en reflectieve bijdrage aan de totstandkoming van de productie. De speler deelnemer wordt dan ook uitgedaagd zijn eigen materiaal binnen zijn/haar rol  te ontwikkelen en in te zetten. Zodoende wordt zowel technisch als inhoudelijk gewerkt en ontwikkel je jouw creativiteit, persoonlijke visie en inbreng. Het vierde jaar concentreert zich vooral op de MUZT-musical. Voor sommigen ligt de concentratie meer op dans, voor anderen op spel. De vierdejaars nemen de dragende en zwaarste ensemblerollen op zich. Je kunt ook zelfstandig aan opdrachten werken. Wie door wil stromen naar het vervolgonderwijs, kan zich in het vierde jaar voorbereiden op audities.

Doorstroming

MUZT vormt een goede voorbereiding voor leerlingen die verder willen in het musical- en theatervak. Het biedt echter geen garantie voor toelating. Voor serieuze vakopleidingen als de Frank Sanders Academie of HBO-opleidingen als Artez, Fontys, HKU of AHK moet altijd auditie gedaan worden. Tijdens MUZT ontdek je jouw kansen en mogelijkheden en weet je hoe je je moet voorbereiden op de audities. Leerlingen kunnen een extra auditietraining volgen als voorbereiding op de audities voor het vervolgonderwijs MBO of HBO.

Rapporten

Je sluit ieder jaar af met een evaluatie en krijgt een rapport. Zo weet je wat je vorderingen zijn en waar je nog aan moet werken. We bespreken of je door kunt naar het volgende jaar of dat je beter nog in hetzelfde jaar kunt blijven. Wanneer je inzet en ontwikkeling of motivatie achterblijft, geven we je het advies om te stoppen.

Extra lessen

Zangles in duo’s
Met persoonlijke aandacht voor zangtechniek kunnen MUZTers zich nog beter voorbereiden op solo’s en eventuele audities. Inschrijving gaat per tweetallen.

Klassiek ballet
Klassiek ballet vormt de basis van alle vormen van dans. Eigenlijk heeft iedere danser klassieke techniek nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Als je verder wilt komen, kun je in een groep van minimaal twaalf leerlingen klassiek balletles krijgen.

Auditietraining
In een groep van acht personen bereid je jezelf voor op audities voor het vervolgonderwijs. Na het afronden van deze cursus kom je goed voorbereid op welke auditie dan ook! Je kunt deze cursus tijdens of na MUZT volgen. Tijdens de spellessen leer je meer over je eigen spelkwaliteiten en bereid je een monoloog voor die je op je auditie kunt gebruiken. Je krijgt tips van twee ervaren musicalacteurs. Zij begeleiden je ook in de voorbereiding van jouw auditienummer.

Spelregels

Bij MUZT gelden afspraken die zorgen dat we zo optimaal mogelijk kunnen spelen en leren van elkaar. Theater is leuk, maar ook discipline. Wanneer iedereen zich aan onze spelregels houdt, kunnen we goed presteren. Wanneer je gewend bent je aan deze regels te houden, zul je later ook goed kunnen functioneren in een professionele setting.

1. Je draagt altijd MUZT-kleding (gympies of balletschoenen, zwarte jazzpant met zwart of paars T-shirt) of danskleding bij dans. Haar vast, uit het gezicht. Geen sieraden.
2. Je komt op tijd en rustig het leslokaal in en begint zelf met je warming-up. Als je nog moet omkleden, moet je dus wat eerder komen.
3. Je hebt elke week de paarse lesmap bij je.
4. Laat je andere spullen netjes achter in de kleedkamer.
5. Je bent altijd aanwezig. Alleen ziekte en dringende familieomstandigheden zijn reden om af te melden. Telefonisch afmelden of per mail naar je docent. Bedenk: je medespelers rekenen op je!
6. Als je een keer niet bent geweest, ga je zelf vragen aan je medespelers of docent of je iets gemist hebt (lesmateriaal of huiswerkopdrachten). Kijk altijd op de site bij ‘backstage’ of er nog roosterwijzigingen zijn of Huismus*.
7. Om je veilig te kunnen voelen om te spelen, spreken we af dat alles wat binnen de les speelt, ook binnen de les blijft. Natuurlijk mag je wel gewoon thuis vertellen wat je in de les voor speloefeningen hebt gedaan.
8. Je kent de tekst, doet zangoefeningen en oefent je partijen thuis, zodat we in de les verder komen.
9. In de kleedkamer mag je kletsen, maar niet over elkaar! Wanneer er iets, is probeer je dat uit te spreken en met elkaar op te lossen. Je bent een team. Niemand is meer of minder dan een ander, welke rol of solo je ook zingt.
10. Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen en gaat ook zuinig en respectvol met materialen om.
11. We leren van en met elkaar, dus geven we elkaar de ruimte om fouten te maken en daarvan te leren. Kritiek is altijd bedoeld om je verder te helpen.

* Huismus
De Huismus lijkt de doodgewoonste vogel van Nederland. Maar voor een MUZTer is Huismus iets leuks en bijzonders! Huismus is MUZT voor thuis, opdrachten die je thuis voorbereidt. Niet te verwarren met huiswerk! Dat is werk, jou opgedragen en meestal niet leuk. Huismus is leuk! Je vindt jouw Huismus onder de button ‘backstage’.

Nieuws