Cookies op Kunstencentrum Atrium

We gebruiken functionele cookies, zodat onze website naar behoren functioneert, en analytische cookies, zodat we onze website kunnen optimaliseren op basis van je gebruik. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Je kan hier meer over lezen in ons Privacy Statement. Hieronder kan je kiezen welke andere cookies je wil accepteren.

Ik wil gepersonaliseerde advertenties.

Wil je ook advertentiecookies accepteren zodat we je advertenties kunnen laten zien met de cursussen en evenementen die voor jou interessant kunnen zijn? (Dit heeft geen invloed op het aantal advertenties dat je te zien krijgt.)

Discipline

Leeftijd

Locaties

Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

Als ik ziek ben, bij wie moet ik dat melden?
In eerste instantie bij je docent. Met name voor muziekleerlingen is dit de beste optie. Ook kan telefonisch contact worden opgenomen met ons Servicepunt 0515 – 431400.

Moet ik mij voor ieder seizoen opnieuw inschrijven?
Ja. Wie instrumentale en vocale lessen volgt, ontvangt aan het einde van het seizoen, in juni, een papieren doorstroomformulier. Hiermee kun je jouw inschrijving voortzetten of stoppen. Vanwege de vele keuzes in lesvormen is het belangrijk om schriftelijk vast te leggen waar je voor kiest. Ook zijn we dit wettelijk verplicht; zonder inschrijving kunnen er bij ons geen lessen worden gevolgd. Volg je een andere les of cursus, dan ontvang je geen papieren doorstroomformulier. Je moet je dan via onze website inschrijven.

Kan ik tussentijds stoppen met lessen?
In onze algemene voorwaarden zijn de regels voor het stoppen gedurende de looptijd van een les of cursus opgenomen. Veelal is de looptijd 1 schooljaar (38 weken), maar er zijn ook kortere cursussen. Afhankelijk van de reden is lesgeldrestitutie mogelijk. Ook dit staat in onze algemene voorwaarden.

Wanneer ontvang ik een factuur?
Betaling kan via een automatische incasso in één of zes termijnen. Je ontvangt een factuur waarin beschreven staat wat je hebt gekozen.

Zijn er kortingen mogelijk?
We hanteren geen kortingen. We hebben een paar jaar geleden een inkomensafhankelijke lesgeldregeling afgeschaft. Ook kennen we geen zogeheten kwantumkorting meer. Wel biedt Leergeld Zuidwest Friesland aan mensen met een kleine portemonnee mogelijkheden tot een bijdrage (soms wel 100%) in het lesgeld.

Kan ik een ander als betalingsplichtige opgeven?
Dat is mogelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een muziekvereniging. De betalingsafspraak wordt vooraf met de leerling besproken. Bij stap 3 van de inschrijving (de betaalgegevens) kun je een partij uit het lijstje kiezen die voor jou betaalt. De naam van de betalingsplichtige komt zo binnen bij de administratie. De administratie stuurt de factuur naar betreffende partij.


MUZIEK

Kan iedereen muziekles krijgen?
Ja. Muziekles is voor alle leeftijden – kinderen, jongeren en volwassenen – toegankelijk.

Wat houdt een proefles in?
Tijdens een proefles laat de docent je een instrument uitproberen. Je mag dan ook zelf wat spelen. Verder krijg je alle informatie die relevant is voor het volgen van muziekles. Ook is een proefles een mooie kennismaking met een docent.

Moet ik AMV of Muziekmix hebben gevolgd voordat ik les kan krijgen op een instrument?
Nee. De lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) en Muziekmix zijn bedoeld voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool. Ben je ouder en heb je geen AMV-les gehad, dan kun je gewoon muziekles volgen. De ‘rijpheid’ van kinderen speelt wel een belangrijke rol. Kinderen kunnen soms eerder beginnen wanneer ze vroeg rijp zijn. We laten in geval van vroege talenten een intake bij een docent doen. Ouders kunnen dit vaak zelf ook goed inschatten. Maar te vroeg beginnen werkt vaak demotiverend, omdat het kind veel langzamer vorderingen maakt.

Moet ik noten kunnen lezen voordat ik met muzieklessen begin?
Nee. Je kunt het vergelijken met een kind dat voor het eerst naar school gaat. Dat kan al praten maar nog niet lezen. Oftewel: lezen is niet de enige manier om een instrument te leren bespelen. Muziekles heeft diverse invalshoeken. Dit betekent dat je ook iets na kunt spelen door te luisteren (in plaats van te lezen). Noten lezen is een hulpmiddel, geen doel. Je kunt het goed gebruiken bij het spelen omdat je nu eenmaal niet alles kunt onthouden of meteen na kan spelen.

Moet ik diploma’s halen?
Nee. Examens zijn niet verplicht maar een vrijwillige keuze. Wij kennen twee certificaten: het praktijk- en theoriecertificaat. Wanneer je die hebt behaald, krijg je een diploma. We onderscheiden vier niveaus: A, B, C en D. In de regel gaan leerlingen eens in de twee jaar op voor een examen.

Wie bepaalt wat er tijdens de muziekles wordt gedaan?
De docent zal je vragen naar het repertoire/de muziekstijl waar je voorkeur naar uitgaat. Daarop neemt de docent het voortouw om essentiële vaardigheden aan te leren. Gedurende de ‘opleiding’ wordt het steeds meer een gezamenlijk traject.

Moet ik ook thuis oefenen?
Een instrument leren bespelen kent veel aspecten. Met name het aanleren van motorische vaardigheden betekent dat er geoefend moet worden. De les bestaat uit het geven van instructies en tips voor het studeren. Het eigenlijke werk moet thuis gebeuren.

Krijg ik alleen les of gezamenlijk met anderen?
Dit is afhankelijk van instrument, leerling, situatie en mogelijkheden. Er zijn diverse keuzes die altijd in samenspraak met de leerling worden gemaakt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het volgen van lessen met als doel om ook een examentraject in te gaan, wel betekent dat er een minimaal lesverband moet zijn. Ook wordt geadviseerd om bij beginnende leerlingen wekelijks les te nemen. Anders zijn de tussenperioden te lang. Zeker wanneer het om kinderen gaat.


THEATER

Kan ik een proefles volgen?
Vaak is dit mogelijk. Wanneer een groep vol blijkt of een cursusjaar vergevorderd is, luidt het advies om op een later moment een proefles te nemen. Omdat bij de theaterlessen de groep belangrijk is, is een proefles alleen mogelijk na inschrijving. De docent neemt dan contact op en overlegt wanneer je kunt meedoen. Bij aanvang van een seizoen geldt de eerste les – voor iedereen die ingeschreven is – als een proefles. Je kunt daarna definitief bepalen of het is wat je verwachtte. Mocht dit niet zo zijn, dan kun jij je zonder verplichtingen weer uitschrijven.

Mag ik kijken naar de les van mijn kind?
Nee. Voor de deelnemers is het niet prettig als er steeds mensen komen kijken. De spelers moeten zich vrij kunnen uiten zonder publiek. In de week voor de kerstvakantie spreekt de docent een kijkmoment af. Meestal betreft het de laatste vijftien minuten van een les. Aan het einde van de cursus is er een presentatie voor ouders en familie.

Kan ik halverwege het seizoen stoppen of overstappen naar een andere les?
Je schrijft je in voor een jaarcursus en bent daarna verplicht om het lesgeld voor het gehele seizoen te betalen, tenzij er aantoonbare belemmeringen, zijn zoals een zwangerschap, een medische reden of een verhuizing. Wanneer er een passend alternatief is, kun je overstappen naar een andere les.

Mag een vriendje of vriendinnetje meedoen?
Nee, helaas. De kinderen in de groep zijn gewend aan elkaar en het is storend als telkens andere kinderen meedoen. Ook voor de docent is het lastig.

Moet ik speciale kleding aanschaffen?
In de eerste les wordt uitgelegd wat je nodig hebt. Meestal zijn dat zaalschoentjes en makkelijke kleding.

Mijn kind heeft al ervaring en talent mag hij/zij direct naar een gevorderde groep?
Alle kinderen starten in een groep met leeftijdgenoten. Wanneer de docent denkt dat een kind meer uitdaging nodig heeft, zal de docent met de ouders bespreken of plaatsing in een andere groep mogelijk is. Voor MUZT Musicalopleiding is er een jaarlijkse auditie.

Hoe weet ik of een cursus door gaat?
Bij aanvang neemt de docent contact met je op. Wanneer er te weinig deelnemers zijn voor een cursus, wordt de cursus opgeschort. Bij sommige cursussen is er een wachtlijst. In alle gevallen neemt de docent contact op na inschrijving.


DANS

Kan ik een proefles volgen?
Zeker! Kijk in het dansrooster, te vinden bij informatie cursisten op de homepage van kunstencentrum Atrium, welke les voor jou het meest geschikt is. Vul het proeflesformulier op de Atrium-website in, dan neemt de docent contact met je op. Het is vaak mogelijk om later in te stromen, tenzij de groep vol is.

Kan ik halverwege het jaar stoppen of overstappen naar een andere les?
Je schrijft je in voor een jaarcursus en bent daarna verplicht om het lesgeld voor het gehele seizoen te betalen, tenzij er aantoonbare belemmeringen zijn, zoals een zwangerschap, een medische reden of een verhuizing. Wanneer er een passend alternatief is, kun je overstappen naar een andere les.

Mag ik kijken naar de les van mijn kind?
Nee. Voor de deelnemers is het niet prettig als er steeds mensen komen kijken. De dansers moeten zich vrij kunnen bewegen zonder publiek. Twee keer per jaar zijn er kijklessen; in de week voor de kerstvakantie en in de week voor de zomervakantie. Eens per twee jaar is er ook een grote dansvoorstelling in Theater Sneek: de Atrium Dansvoorstellingen. Sommige groepen treden op tijdens evenementen zoals Út Sneek en Heechspanning.

Mag een vriendje of vriendinnetje meedoen?
Nee, helaas. De kinderen in de groep zijn gewend aan elkaar en het is storend als telkens andere kinderen meedoen. Ook voor de docent is het lastig.

Moet ik speciale kleding aanschaffen?
In de eerste les legt de docent uit welke danskleding en dansschoenen het meest geschikt zijn. Ook staat er informatie in de eerste lesbrief.

Mijn kind heeft al ervaring en talent, mag hij/zij direct naar een gevorderde groep?
Alle kinderen starten in een groep met leeftijdgenoten. Wanneer de docent denkt dat een kind meer uitdaging nodig heeft, zal de docent met de ouders overleggen over plaatsing in een andere groep. Voor de talentklassen en (Young) Dance Explosion zijn er jaarlijks audities.


BEELDENDE KUNST

Ik heb al ervaring/geen ervaring, kan ik werken op mijn eigen niveau?
Onze docenten geven individuele aandacht en begeleiding en zullen ieder op zijn of haar niveau en naar eigen leerwensen begeleiden.

Kan ik een proefles volgen?
De eerste les bij kinderen en jongeren kan als een gratis, vrijblijvende proefles worden beschouwd. In overleg met de docent kunnen ook volwassenen eenmalig een proefles volgen, mits er plaats is in de groep.

Hoe weet ik of een cursus door gaat?
Bij aanvang neemt de docent contact met je op. Wanneer er te weinig deelnemers zijn voor een cursus, wordt de start opgeschort. Bij sommige cursussen is er een wachtlijst. In alle gevallen neemt de docent contact op na inschrijving.